Tỉnh Bắc Kạn Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý văn thư, lưu trữ năm 2013

 12:00 PM 20/09/2013


Phổ biến pháp luật về Văn thư - Lưu trữ tại Cục Hàng Không dân dụng Việt Nam

 06:00 AM 24/08/2013

Phổ biến Luật lưu trữ và tập huấn Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại Hà Tĩnh

 06:00 AM 24/08/2013


Hội nghị triển khai phổ biến Luật Cơ yếu và Luật lưu trữ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 06:00 AM 24/08/2013

Tập huấn nâng cao kỹ năng soản thảo văn bản hành chính và phổ biến Luật Lưu trữ tại Bộ NNPTNT

 11:00 PM 23/08/2013


Công tác thống kê đối với lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử của tỉnh Bình Định

 01:00 PM 31/07/2013

UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổng kết kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính và văn thư lưu trữ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn

 06:00 AM 17/07/2013