Công bố thủ tục hành chính về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

 12:01 PM 29/12/2020


Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu Phông Lưu trữ Quốc hội – Thực trạng và giải pháp”

 04:16 PM 25/12/2020

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Văn thư Lưu trữ Việt Nam

 03:25 PM 25/12/2020

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Cục trưởng Đặng Thanh Tùng

 04:38 PM 24/12/2020

Khai trương triển lãm ảnh và tư liệu "Vì hạnh phúc của mỗi người"

 02:23 PM 24/12/2020

Hai văn kiện pháp lý về cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia chính thức có hiệu lực

 10:22 AM 24/12/2020

Công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020

 10:21 AM 24/12/2020

An Giang khánh thành công trình Kho lưu trữ chuyên dụng và triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “An Giang xưa và nay”

 09:11 AM 23/12/2020

An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2020

 01:13 PM 22/12/2020