Triển lãm 'Thanh niên Quân đội – Vững bước dưới cờ Đảng'

 09:33 AM 25/03/2021

Phối hợp tổ chức tốt triển lãm tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

 02:57 PM 24/03/2021

Biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

 02:50 PM 24/03/2021

Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được lập dưới dạng điện tử

 10:44 AM 23/03/2021

Nghị định hợp nhất quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

 09:51 AM 22/03/2021

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc

 02:27 PM 17/03/2021

Nghị định hợp nhất quy định về chính sách tinh giản biên chế

 02:25 PM 17/03/2021

Khai trương không gian trưng bày "Tàng Thơ Lâu và giới thiệu nguồn thư tịch của triều Nguyễn"

 11:04 AM 16/03/2021

Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 04:22 PM 15/03/2021

Quy định mới của Chính phủ về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

 11:47 AM 11/03/2021