Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ năm 2020

 02:37 PM 27/11/2020

Không sử dụng nội dung văn bản số 800/VTLTNN-TTTH và văn bản số 1367/VTLTNN-TTTH trong hoạt động đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ

 01:57 PM 27/11/2020

Hội thảo tham vấn đầu tiên về chiến lược hợp nhất Cách mạng công nghiệp 4.0 (4IR) cho ASEAN

 11:35 AM 25/11/2020

Tổng cục Quản lý thị trường tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ

 11:38 AM 23/11/2020

Khai mạc Lớp bồi dưỡng Quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử

 10:55 AM 23/11/2020

Đẩy mạnh chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

 03:46 PM 20/11/2020

Quá trình hội nhập quốc tế của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước qua một số tài liệu lưu trữ

 11:55 AM 20/11/2020

Khảo sát, thực hiện bồi nền, số hóa và làm phiên bản sắc phong trên địa bàn tỉnh An Giang

 03:52 PM 19/11/2020

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tổ chức sự kiện văn hóa - giáo dục “Di sản với học đường”

 09:47 AM 19/11/2020

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử

 02:45 PM 18/11/2020