Khai mạc triển lãm “Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ”

 1 ngày trước

Thông tin về Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân”

 1 ngày trước

Hội nghị triển khai công tác Văn thư - Lưu trữ tại thành phố Hải Phòng

 1 ngày trước

Khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”

 1 ngày trước

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

 03:49 PM 23/09/2020

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020

 03:40 PM 22/09/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số

 02:51 PM 22/09/2020

Tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới và cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”

 01:28 PM 22/09/2020

Chức năng tạo “Sổ văn bản” tài khoản văn thư trên phần mềm quản lý văn bản điện tử

 11:27 AM 18/09/2020

Thị xã Hồng Lĩnh: Tập huấn hướng dẫn ký số điện tử và thực hiện mô hình Văn phòng không giấy

 02:25 PM 17/09/2020