Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ

 02:04 PM 30/12/2019

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về thi đua, khen thưởng

 08:48 AM 12/11/2019

Khánh thành Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954 và Triển lãm tài liệu lưu trữ

 09:35 AM 30/10/2019

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ tại tỉnh Vĩnh Long

 02:34 PM 29/10/2019

Hội nghị Thường niên của Hội đồng Lưu trữ Quốc tế tại Australia

 10:09 AM 24/10/2019

Đà Nẵng đưa vào sử dụng thí điểm Cổng dịch vụ dữ liệu

 03:32 PM 22/10/2019

Hội nghị triển khai Thông tư số 01 và 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ tại tỉnh Kon Tum

 10:52 AM 17/10/2019

Triển lãm "Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội qua tài liệu lưu trữ"

 09:27 AM 03/10/2019

Thẩm tra tài liệu hết giá trị tại 03 đơn vị trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

 08:56 AM 19/09/2019

Một số kết quả từ hội thảo khoa học “Tài liệu lưu trữ trước năm 1975 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”

 02:11 PM 17/09/2019