Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ

 10:22 AM 08/04/2020

Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025"

 09:39 PM 06/04/2020

Hướng dẫn báo cáo tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ

 04:45 PM 25/03/2020

Đề xuất sửa đổi, bãi bỏ một số điều hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 03:18 PM 23/03/2020

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

 03:47 PM 09/03/2020

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 09:15 AM 04/02/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ

 02:04 PM 30/12/2019

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về thi đua, khen thưởng

 08:48 AM 12/11/2019

Khánh thành Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954 và Triển lãm tài liệu lưu trữ

 09:35 AM 30/10/2019

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ tại tỉnh Vĩnh Long

 02:34 PM 29/10/2019