Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức gặp mặt công chức, viên chức nghỉ hưu khu vực phía Bắc nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

 01:53 PM 17/01/2019

Lễ trao tặng tài liệu giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

 09:07 AM 11/01/2019

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

 03:59 PM 09/01/2019

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2019)

 09:55 AM 07/01/2019

Giới thiệu một số phông lưu trữ tiêu biểu hiện đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

 09:29 AM 04/01/2019

Kỷ niệm ngày Lưu trữ Việt Nam (1946-2019)

 10:54 AM 03/01/2019


Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ 2011

 08:48 AM 21/12/2018

An Giang: Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ

 08:54 AM 20/12/2018

Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước đối với tài liệu tại Lưu trữ lịch sử

 10:32 AM 19/12/2018