Hội thảo "Bảo mật và xác thực tài liệu điện tử lưu trữ lâu dài trong các cơ quan Đảng, Nhà nước"

 04:44 PM 08/07/2020

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương

 12:36 PM 07/07/2020

Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

 02:05 PM 06/07/2020


Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai khảo sát lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

 02:48 PM 25/06/2020

Lịch sử đơn vị hình thành Phông Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh – Quảng Trị (Giai đoạn năm 1955-1976)

 09:56 AM 24/06/2020

Thông báo mới về việc tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 03:08 PM 23/06/2020

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước

 03:58 PM 22/06/2020

Thông báo về Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 03:37 PM 22/06/2020

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên

 04:31 PM 17/06/2020