Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

 09:43 AM 16/07/2021

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ trong thực thi công vụ

 10:51 AM 13/07/2021

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ”

 11:01 AM 02/07/2021

Nghiệm thu chính thức Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước"

 10:56 AM 02/07/2021

Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC

 04:21 PM 24/06/2021

Hội nghị lần thứ 25 Hiệp hội Lưu trữ Nghe nhìn Đông Nam Á – Thái Bình Dương

 04:02 PM 22/06/2021

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III chúc mừng Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

 03:21 PM 21/06/2021

Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II/2021

 10:17 AM 21/06/2021

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

 03:22 PM 16/06/2021

Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 03:13 PM 16/06/2021