03:33 PM 09/07/2007  |   Lượt xem: 231  | 

Nhân tưởng niệm 40 năm Ngày mất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967- 6/7/2007), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách ''Đại tướng Nguyễn Chí Thanh- Nhà lãnh đạo lỗi lạc, một danh tướng thời đại Hồ Chí Minh''.

Cuốn sách đã tập hợp những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tướng lĩnh trong quân đội, nhà nghiên cứu khoa học, bạn chiến đấu thân thiết và những người thân về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Cuốn sách đã cho độc giả thấy rõ, đồng chí Nguyễn Chí Thanh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về tư tưởng tiến công, ý chí quyết chiến, quyết thắng và là một nhà lãnh đạo có tầm chiến lược, có tư duy khoa học và cách mạng, tài đức vẹn toàn. Tên tuổi của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh gắn liền với những kỳ tích trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược cũng như trong các phong trào thi đua sản xuất ở nước ta. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.

Với tài năng và đức độ của mình, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần tô đậm những mốc son thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tên tuổi của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mãi mãi còn in sâu trong tâm trí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta./.

                                              (Theo TTXVN)