03:30 PM 06/07/2007  |   Lượt xem: 523  | 

Ngày 4/7,Tập đoàn Microsoft, Công ty VIP Wireless, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cùng báo Lao Động đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng cổng thông tin MSN Việt Nam và những dịch vụ trực tuyến Windows Live thế hệ mới phục vụ hơn 15 triệu người sử dụng Internet ở Việt Nam.

Cổng thông tin MSN là một môi trường nội dung hấp dẫn giúp cho người dùng Internet Viet Nam có thể truy cập nhanh chóng các kênh tin tức trong và ngoài nước, kênh thể thao, giải trí, mua sắm, tài chính, lối sống và du lịch… hỗ trợ trong việc tìm kiếm về du lịch, văn hóa, truyền thống dân tộc cũng như các danh lam thắng cảnh, các khách sạn, địa điểm du lịch và vui chơi giải trí ở Việt Nam, các cơ hội giao thương.

Hoạt động kinh doanh của Cổng thông tin MSN chủ yếu là dựa vào quảng cáo trực tuyến.  Theo ước tính, sự tăng trưởng của ngành quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam là từ 70% đến 100% từ nay đến năm 2010 với doanh số dự kiến 31 triệu USD.

VIP Wireless sẽ chịu trách nhiệm tập hợp các nội dung, kết nối với các đối tác trong và ngòai nước để cung cấp nội dung cho cổng thông tin MSN, triển khai họat động kinh doanh nhằm đến các đối tượng trong nước và nước ngòai trên môi trường cổng thông tin MSN và các dịch vụ Windows Live.

VTV sẽ phụ trách cung cấp những tin tức thời sự, thời tiết và những kênh giải trí truyền hình trong khi đó báo Lao Động với điểm mạnh về những thông tin tài chính sẽ cung cấp những thông tin về kinh doanh và thị trường chứng khoán. VDC cung cấp hệ thống mạng, cơ sở hạ tầng Internet, hỗ trợ kỹ thuật...

(Theo  VTV)