03:30 PM 09/07/2007  |   Lượt xem: 313  | 

Từ ngày 15/7, các Nhà xuất bản phải nghiêm túc thực hiện một số quy định trên xuất bản phẩm liên kết: Không đề tên, logo đối tác liên kết ngay tại bìa 1; ghi tên người chủ biên hoặc người dịch, người hiệu đính, số lần tái bản, năm xuất bản tại trang tên sách; ghi số quyết định xuất bản của Giám đốc Nhà xuất bản tại trang cuối tên sách; ghi tên, địa chỉ đối tác liên kết tại bìa 4.

Nếu Nhà xuất bản nào vi phạm những quy định này, Cục xuất bản (Bộ Văn hoá Thông tin) sẽ chuyển Thanh tra xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 6/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá- thông tin.

Sở dĩ, Cục Xuất bản (Bộ Văn hoá Thông tin) phải gửi công văn số 1021/XB-QLXB đến các Nhà xuất bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định này vì trong đợt kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu vừa qua, nhiều Nhà xuất bản đã cố tình quên điều 26 Luật xuất bản.

                                                             (Theo TTXVN)