03:42 PM 18/07/2007  |   Lượt xem: 139  | 

Trung Quốc có lịch sử lâu đời và văn hóa rực rỡ, 56 dân tộc cũng có hình thái văn hóa độc đáo, để bảo tồn tốt di sản văn hóa quý báu do ông cha để lại, Chính phủ Trung Quốc đã phê chuẩn tham gia nhiều Công ước quốc tế về bảo tồn tính đa dạng của văn hóa, và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, triển khai dự án hợp tác.

Năm 1985, Chính phủ Trung Quốc phê chuẩn gia nhập "Công ước bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới", năm 1987, Trường Thành, Cố Cung Bắc Kinh v.v được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Từ đó, Trung Quốc đã tăng nhanh tiến trình đăng ký di sản thế giới, đến tháng 7/2007, Trung Quốc cả thảy có 35 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đứng thứ 3 trên thế giới về số lượng di sản thế giới. Trong đó, vừa có nơi sinh sống của gấu mèo được coi như là "hóa thạch sống", vừa có cụm di chỉ cung điện, lăng mộ cách đây mấy nghìn năm trước.

Làm thế nào bảo tồn tốt các di sản này, đã trở thành vấn đề Chính phủ và học giả Trung Quốc đang phải suy xét.

Ông Ban-đa-rin, Giám đốc Trung tâm di sản thế giới từng nhiều lần đến thăm và khảo sát tại Trung Quốc, cho biết công tác bảo tồn di sản văn hóa của Trung Quốc rất hiệu quả.

Những năm gần đây, một số hội nghị quốc tế quan trọng về bảo tồn di sản được triệu tập tại Trung Quốc, một số tổ chức còn thiết lập cơ quan chi nhánh về bảo tồn di sản tại Trung Quốc, những chi nhánh này có trách nhiệm là cơ quan thường trực. Năm 2004, Đại hội Di sản Thế giới lần thứ 28 diễn ra tại Tô Châu, thành phố miền nam Trung Quốc. Năm 2005, Hội đồng di chỉ quốc tế--cơ quan tư vấn quan trọng của Liên Hợp Quốc thành lập "Trung tâm bảo tồn Tây An" tại Tây An, thành phố miền tây bắc Trung Quốc, trung tâm này chịu trách thu thập, chỉnh lý tài liệu của các nước đăng ký di sản văn hóa thế giới, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo nhân viên quản lý và pháp luật hữu quan.     

Trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, Chính phủ và chuyên gia Trung Quốc cũng đang tiến hành đổi mới và cải tạo phù hợp với tình hình nhà nước. Tháng 5/2007, các đại diện đến từ 20 nước họp hội nghị tại Bắc Kinh, thông qua "Văn kiện Bắc Kinh", đưa ra chuẩn tắc mới về bảo tồn kiến trúc cổ xây bằng gạch và gỗ ở khu vực Đông Á. Ông Thiền Tế Tường, Cục trưởng Cục Văn vật nhà nước Trung Quốc cho phóng viên biết, đối với Trung Quốc mà nói, đưa ra văn kiện này vừa đóng góp cho công tác bảo tồn di sản của quốc tế, vừa đưa ra chuẩn tắc ràng buộc đối với công tác sau này.

Về công tác bảo tồn di sản văn hóa, Trung Quốc cũng tham khảo, học tập kinh nghiệm của nước ngoài, cơ quan bảo tồn cổ vật Trung Quốc đã xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ và lâu dài với cơ quan bảo tồn cổ vật nước ngoài. Dự án bảo tồn lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc là một điển hình hợp tác thành công. Kể từ thập niên 80 thế kỷ trước, các chuyên gia Đức cùng những người làm công tác bảo tồn cổ vật của Trung Quốc mở phòng thực nghiệm, hồi phục màu sắc ở bề ngoài tượng gốm khai quật từ lăng mộ, nghiên cứu công nghệ tô màu thời cổ Trung Quốc hầu như đã thất truyền. Hiện nay, thành quả của họ đã được ứng dụng vào công tác bảo tồn tượng Binh Mã Dõng.

Ông Trương Bách, Phó Cục trưởng Cục Văn vật nhà nước Trung Quốc nói, hợp tác với nhiều hình thức khiến Trung Quốc không những học hỏi được kinh nghiệm của nước ngoài, mà còn đã truyền bá nền văn hóa Trung Quốc.

                                            (Theo Website Bộ VHTT)