03:25 PM 16/07/2007  |   Lượt xem: 209  | 

Tỉnh Đắc Lắc đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng Công trình lịch sử văn hóa Hang đá Đak Tuor bằng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và vốn ngân sách địa phương.

Đây là công trình lịch sử văn hóa có ý nghĩa bảo tồn di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và việc giáo dục truyến thống cách mạng. Với thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng, công trình còn là nơi phục vụ tham quan du lịch cho du khách trong và ngoài nước đối với vùng căn cứ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nổi tiếng này.

Hang Đak Tuor nằm trong vùng núi thuộc Buôn Tuôr, xã Chư Pui (huyện căn cứ Krông Bông). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hang đá này là đại bản doanh của Tỉnh ủy Đắc Lắc. Do có đặc điểm địa lý, địa mạo thuận lợi, hang đá bảo vệ an toàn cho tập thể những cán bộ, chiến sĩ cách mạng hoạt động được bí mật và an toàn. Tại đây, đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng có ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà của quân và dân trong tỉnh Đắc Lắc.

                                                (Theo Website Bộ VHTT)