04:32 PM 06/07/2007  |   Lượt xem: 595  | 

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng trăm công cụ của người cổ thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, với tàng tích thức ăn của họ. Tầng văn hoá của di tích hiện còn dày từ 50-60cm...

Mới đây, trong đợt điều tra, khảo sát khảo cổ học tại một số xã thuộc khu vực lòng hồ tại một số xã thuộc khu vực lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang, Bảo tàng Tuyên Quang phối hợp với Viện Khảo cổ học đã phát hiện một số di tích khảo cổ trong hang động. Đáng chú ý là tại hang đá Phia Mồn thuộc địa phận thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích cư trú thuộc nhiều giai đoạn của người tiền sử.

Tại đây, trong hố đào khảo sát 5m2, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng trăm công cụ của người cổ thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, với tàng tích thức ăn của họ. Tầng văn hoá của di tích hiện còn dày từ 50-60cm.

Dựa vào kết quả nghiên cứu trầm tích văn hoá và di vật khảo cổ, đặc biệt là đồ đá và đồ gốm, các nhà khảo cổ bước đầu cho rằng: Lớp văn hoá muộn thuộc giai đoạn hậu kỳ đá mới có niên đại cách ngày nay khoảng 4.000 năm.

(Theo báo VOV)