04:09 PM 05/07/2007  |   Lượt xem: 603  | 

Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, các chuyên gia của Bảo tàng Hưng Yên đã chụp và và ghi chú về nội dung, địa chỉ của 2.435 sắc phong cổ và gửi tới Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Qua nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra cách tốt nhất lưu giữ các hình ảnh của sắc phong cổ. Đây là sáng kiến do Quỹ Thụy Điển - Việt Nam thực hiện tại Bảo tàng Hưng Yên với mục đích bảo tồn và phát triển văn hóa.

Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tiến hành tiếp nhận hình ảnh của 2.435 sắc phong cổ này. Tiếp theo, Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ bảo quản lưu giữ và tổ chức triển lãm những giá trị văn hóa vô giá này.

                                  (Theo Báo Hà Nội mới)