03:22 PM 16/07/2007  |   Lượt xem: 203  | 

Ngày 12.7, Bộ VHTT đã gửi văn bản cho chánh thanh tra các sở VHTT trên toàn quốc để tham mưu cho lãnh đạo sở và các cơ quan, đơn vị liên quan có phương án bảo vệ hiệu quả.

Trong quá trình quản lý, nếu xảy ra mất mát di vật, cổ vật phải kịp thời thông báo với cơ quan chức năng của tỉnh và Bộ VHTT để bộ thông báo kịp thời cho công an, bộ đội biên phòng các tỉnh có cửa khẩu qua biên giới ngăn chặn kịp thời. 

                                                 (Theo Báo Lao động)