04:02 PM 11/07/2007  |   Lượt xem: 267  | 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin về quy mô xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại địa điểm trên với quy mô 120 ha (bao gồm cả 18 ha hồ điều hòa); giao UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hướng dẫn lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực dự án theo quy định hiện hành; trên cơ sở đó giao đất thực hiện dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại và đất đai.

                                                                 (Theo CP)