03:33 PM 13/07/2007  |   Lượt xem: 271  | 

Tại Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, công tác phục hồi từng phần các bộ phận đã mất phải hết sức hạn chế, nhất là tuyệt đối không làm giả di tích. Đây là một trong những yêu cầu đặt ra khi UBND tỉnh xây dựng Dự án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên thực tế, thời gian qua,  công tác tôn tạo ở một số khu tháp tại Mỹ Sơn đã gây ra nhiều luồng ý kiến tranh luận khác nhau.

Được biết, Dự án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn được thực hiện trong phạm vi đề xuất nghiên cứu quy hoạch 11.580km2 tại xã Duy Phú, Duy Xuyên, kéo dài đến năm 2020 với mức đầu tư 282 tỷ đồng; trong đó có 110 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Chính phủ Italia, Ấn Độ và các tổ chức xã hội khác.

                                                (Theo Báo Quảng Nam)