03:24 PM 06/07/2007  |   Lượt xem: 557  | 

Ngày 3/7/2007, tại Hà Nội, Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, Bộ Văn hoá Thông tin phát động triển lãm tranh lụa 2007 dành cho các hoạ sỹ vẽ tranh là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Việt Nam nhằm chấn hưng nghệ thuật vẽ tranh trên lụa - chất liệu sáng tác truyền thống của Việt Nam.

Tác phẩm dự thi là những sáng tác mới. Ban tổ chức khuyến khích tác giả sử dụng kỹ thuật vẽ lụa truyền thống, đề tài tự do. Mỗi tác giả được tham gia 2 tác phẩm, kích thước tác phẩm tối đa 150cmx40cm.

Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn tác phẩm bằng ảnh chụp kích thước 13cmx18cm tại địa chỉ Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh-38 Cao Bá Quát, Hà Nội đến hết ngày 15/9/2007.

Triển lãm sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào tháng 12/2007.

(Theo Website Đảng Cộng sản)