09:41 AM 14/09/2021  |   Lượt xem: 47  | 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Dưới đây là 6 nội dung Phong trào thi đua được nêu trong Kế hoạch:

Nhập chú thích

 

Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước (https://tcnn.vn/news/detail/52142/Noi-dung-Phong-trao-thi-dua-dac-biet-Ca-nuoc-doan-ket-chung-suc-dong-long-thi-dua-phong-chong-va-chien-thang-dai-dich-COVID-19.html)