03:31 PM 08/08/2007  |   Lượt xem: 333  | 

Sau nhiều năm kiên trì thực hiện, Nghệ An đã thành công trong việc xây dựng làng văn hóa Thái gốc tại bản Hòa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu). Mục đích xây dựng làng văn hóa Thái gốc là để bảo tồn, phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Thái tại địa phương trước những tác động của cơ chế thị trường; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; khôi phục, phát triển kinh tế bằng các nghề truyền thống của đồng bào Thái như đan lát, dệt thổ cẩm…

Từ thành công của việc xây dựng làng văn hóa Thái gốc tại bản Hòa Tiến, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Thái tại 10/19 huyện miền núi trong tỉnh. Tỉnh dành kinh phí đầu tư xây dựng nhà bảo tàng dân tộc để lưu giữ, bảo tồn, giới thiệu các loại hình văn hóa của dân tộc Thái; phổ biến chữ viết của dân tộc Thái đến các trường học tại những nơi có đồng bào dân tộc Thái sinh sống; hàng năm tổ chức thi sáng tác các làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc Thái; nghiêm cấm việc mua bán trái phép các loại hình văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc Thái, như trang phục, các loại nhạc cụ, khí cụ và nhà sàn./.

(Theo TTXVN)