04:24 PM 06/07/2007  |   Lượt xem: 537  | 

Lãnh đạo các nhà bảo tàng trong khu vực ASEAN hội thảo tại Singapore từ ngày 1 đến 4/7/2007 để bàn về khả năng phối hợp với nhau để quảng bá văn hóa và di sản ASEAN ra với thế giới.

Đây cũng là dịp chia sẻ cho nhau nghe về khuynh hướng xây dựng bảo tàng, về kỹ thuật thông tin, bảo quản và những lĩnh vực khác trong công tác bảo tàng.

Theo  Bộ trưởng Thông tin và Nghệ thuật Singapore Lee Boon Yang, "người dân trong khu vực rất cần hiểu và tôn trọng văn hóa của nhau. Hệ thống bảo tàng đóng vai trò rất lớn trong việc vun bồi nhận thức về lịch sử và bản sắc văn hóa cũng như đóng góp vào sự hòa hợp giữa các dân tộc và tôn giáo".

(Theo báo Tuổi trẻ điện tử)