04:07 PM 11/07/2007  |   Lượt xem: 241  | 

Hiện nay, Hà Tây đã có 20 nhà sưu tầm cổ vật là Hội viên của câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Việt Nam…

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh, lần đầu tiên Sở Văn hoá- Thông tin Hà Tây triển khai việc đăng ký đối với các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho các tổ chức, cá nhân hiện là chủ sở hữu hoặc quản lý hợp pháp các di vật, cổ vật. Theo đó, Sở văn hoá thông tin Hà Tây thành lập Hội đồng giám định gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu về di vật và cổ vật và đến tận nơi lưu giữ để trực tiếp xem xét, đánh giá niên đại, chất liệu, giá trị của các di vật, cổ vật hoặc bảo vật. Các chuyên gia giúp tư vấn, hướng dẫn cách gìn giữ, bảo quản tốt nhất cho chủ nhân của các di vật, cổ vật đó; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, hạn chế thất thoát, "chảy máu" cổ vật và cũng tạo cơ hội tốt cho các tầng lớp nhân dân được tiếp cận với các di sản văn hóa quí báu.

Hiện nay, Hà Tây đã có 20 nhà sưu tầm cổ vật là Hội viên của câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Việt Nam; 25 người là thành viên của Hội cổ vật xứ Đoài và khoảng 30- 40 nhà sưu tập chưa tham gia sinh hoạt theo tổ chức. Bên cạnh đó, tại 3 Bảo tàng tư nhân trên địa bàn tỉnh là: bảo tàng chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt và tù đày ở xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên; bảo tàng học sĩ Nguyễn Sĩ Tốt và gia đình ở xã Cổ Đô , huyện Ba Vì và bảo tàng tranh của học sĩ Phan Ngọc Mỹ ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai đang lưu giữ hàng vạn di vật, cổ vật quí. Từ đầu năm 2007 đến nay, có 4 nhà sưu tập cổ vật đã hiến tặng Bảo tàng tổng hợp Hà Tây trên 300 hiện vật có giá trị văn hoá và lịch sử./.

                                                               (Theo TTXVN)