02:34 PM 16/09/2020  |   Lượt xem: 29  | 

Một trong những hoạt động tiêu biểu kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động, chính thức khởi động trên trang web https://timhieu1010namthanglonghanoi.hanoi.gov.vn.

   Theo Hướng dẫn, nội dung thông tin, tuyên truyền về sự kiện trên cần nêu bật lòng yêu nước, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; nêu cao lòng tự hào, tự tôn, yêu chuộng hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; giới thiệu thành tựu phát triển Thủ đô Hà Nội trên mọi lĩnh vực…

    Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội cần gắn với các sự kiện lớn khác của thành phố trong năm 2020. Tuyên truyền phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô trong năm 2020…

    Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau kỷ niệm với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, trong bối cảnh thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19, gắn liền với các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước…

Theo Tạp Chí của Ban Tuyên giáo Trung ương (http://tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/ha-noi-day-manh-tuyen-truyen-ky-niem-1010-nam-thang-long-ha-noi-129659)