04:23 PM 06/07/2007  |   Lượt xem: 461  | 

Ngày 2/7, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị thay đổi thời gian tổ chức Festival Tây Sơn - Bình Định.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Văn hóa - Thông tin đề nghị cho phép tỉnh Bình Định tổ chức Festival Tây Sơn - Bình Định vào tháng 8/2008, thay vì thời gian tổ chức từ ngày 1/9 đến ngày 3/9/2007 như kế hoạch trước đây. Nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi này là  do địa phương chưa chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm  Festival thành công.

(Theo báo Bình Định)