03:37 PM 13/07/2007  |   Lượt xem: 149  | 

Nhằm chấm dứt tình trạng “chảy máu cồng chiêng”, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắc Lắc đã thông qua đề án “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắc Lắc, giai đoạn 2007-2010”.

Đề án này nhằm giữ gìn, bảo tồn, khai thác và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần phát triển du lịch - văn hóa trong thời kỳ hội nhập, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Đề án có 10 nhóm nhiệm vụ, 9 giải pháp, 4 bước thực hiện với tổng kinh phí 6 tỷ đồng. Trước mắt, Đắc Lắc tập trung điều tra, khảo sát lại số lượng cồng chiêng, tên chiêng, độ tuổi, chủ nhân từng bộ chiêng, tổ chức tập huấn, mở các lớp dạy đánh cồng chiêng, truyền đạt kỹ năng chỉnh chiêng, chế tác, sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc. Tỉnh cũng mua, cấp 150 bộ cồng chiêng cho 150 nhà văn hóa cộng đồng ở các buôn vùng sâu, vùng xa và đến năm 2010, toàn bộ 576 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong toàn tỉnh được cấp mỗi nhà một bộ cồng chiêng...

Đắc Lắc hiện nay có 3.375 bộ chiêng đủ, trong đó chiêng của đồng bào dân tộc Êđê có 2.680 bộ, đồng bào M'nông có 627 bộ, đồng bào J'rai có 68 bộ. Trong cộng đồng các dân tộc bản địa hiện có nhiều bộ cồng chiêng quý được giữ gìn hàng chục đời nay. Ngoài số cồng chiêng chất liệu bằng đồng thau, tỉnh Đắc Lắc còn có hàng trăm bộ chiêng tre (đồng bào Êđê gọi là cing kram).

Tuy vậy, những năm qua, cồng chiêng ở các buôn làng của đồng bào dân tộc Êđê, M'nông bị thất thoát nhiều, giới nghiên cứu gọi là nạn “chảy máu cồng chiêng”. Theo số liệu thống kê của ngành văn hóa thông tin, sau hơn 10 năm, tỉnh Đắc Lắc đã giảm khoảng 1.300 bộ cồng chiêng, chủ yếu là do một bộ phận đồng bào dân tộc Êđê, M'nông bán đi, lấy vốn đầu tư phát triển sản xuất, một số đồng bào nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu bỏ lễ hội, bỏ cồng chiêng. Mặt khác, không ít thanh niên con em đồng bào dân tộc Êđê, M'nông bị ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, coi sinh hoạt văn hóa cồng chiêng của buôn làng là lỗi thời, không phù hợp với cuộc sống hiện đại...

Từ năm 1994, tỉnh Đắc Lắc đã có Chỉ thị 08 “Về việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng”, tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, như tổ chức 5 lần liên hoan văn hóa cồng chiêng cấp tỉnh, 15 cuộc liên hoan dân ca - dân vũ, nhạc cụ dân tộc, hội diễn văn nghệ quần chúng, tổ chức buôn vui chơi, buôn ca hát, phục hồi các lễ hội truyền thống... Tỉnh cũng đầu tư kinh phí mời các nghệ nhân là đồng bào dân tộc Êđê, M'nông truyền dạy đánh cồng chiêng cho con em. Hiện nay, tỉnh có 700 đội cồng chiêng ở các buôn làng, trong đó có 200 đội cồng chiêng thanh thiếu niên.

                                                       (Theo TTXVN)