10:38 AM 18/05/2021  |   Lượt xem: 101  | 

Chiều ngày 17/5/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức thử nghiệm quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên phần mềm một cửa điện tử. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì buổi làm việc.

     Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và lãnh đạo, kỹ thuật viên thuộc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu khai mạc buổi làm việc.

     Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.

     Mục đích tổng quát của Đề án nhằm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

     Để đáp ứng các mục tiêu trên, thời gian qua Bộ Nội vụ đã triển khai nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực cải cách TTHC, trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công.

     Đồng chí Vũ Đăng Minh đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu, học tập, tăng cường trao đổi thực tế trong quá trình tiến hành thử nghiệm quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử của Bộ Nội vụ; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập để trao đổi cùng lãnh đạo, kỹ thuật viên thuộc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, tìm giải pháp giải quyết. 

Báo cáo viên thuộc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel phát biểu tại buổi làm việc.

     Tại buổi làm việc, báo cáo viên thuộc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel đã trình bày tổng quan dự án Hệ thống một cửa liên thông Bộ Nội vụ. Cụ thể:

     Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Nội vụ là hệ thống được phát triển trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gồm hai hợp phần: giao tiếp với người dân (Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Nội vụ) và xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức (Hệ thống thông tin một cửa điện tử) nhằm nâng cao hiệu quả xử lý thẩm định hồ sơ đăng ký; đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC; tăng cường sự giám sát của các cơ quan chức năng tới các đơn vị trực tiếp thụ lý, xử lý các TTHC giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

     - Cổng Dịch vụ công trực tuyến cung cấp các thông tin về TTHC, Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ. Cho phép công dân, doanh nghiệp, tổ chức  nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Bộ Nội vụ bằng cách truy cập theo địa chỉ https://dichvucong.moha.gov.vn/index.zul. Ngoài ra công dân, doanh nghiêp, tổ chức, cơ quan có thể tra cứu theo dõi hồ sơ, thanh toán trực tuyến và quản lý các thông tin hồ sơ.

     - Hệ thống thông tin một cửa điện tử là hệ thống thông tin nội bộ giúp cán bộ một cửa, chuyên viên thụ lý, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và trực tiếp, quản lý toàn bộ quá trình thụ lý hồ sơ. Truy cập theo địa chỉ https://motcua.moha.gov.vn/Pages/login.zul

     Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tích cực trao đổi, thảo luận, tập trung vào các nội dung: xây dựng quy chế quản lý, vận hành; tích hợp các phần mềm một cửa sẵn có của các đơn vị trực thuộc Bộ; rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền Bộ Nội vụ theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa…

Quang cảnh buổi làm việc.

     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, góp phần sớm hoàn thiện dự án Hệ thống một cửa liên thông Bộ Nội vụ; đồng thời, cảm ơn Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel đã tích cực hướng dẫn, giúp đỡ Bộ Nội vụ trong thời gian qua.

     Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ rà soát các TTHC, lựa chọn các thủ tục cần thiết để ưu tiên đưa lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Nội vụ. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”, để mô tả công việc của đơn vị, đề xuất với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Tổ chức phi chính phủ phối hợp với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel chạy thử phần mềm, hoàn thành trước ngày 30/6/2021./.

             

Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước (https://tcnn.vn/news/detail/50782/Bo-Noi-vu-to-chuc-thu-nghiem-quy-trinh-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tren-phan-mem-mot-cua-dien-tu.html)