02:45 PM 12/07/2021  |   Lượt xem: 207  | 

Ngày 10/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 3346/BNV-BCĐ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện như sau:

 

1. Quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, duy trì thực hiện các biện pháp an ninh, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào cơ quan; thực hiện đo thân nhiệt đối với tất cả các trường hợp vào cơ quan; đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng làm việc và trong phòng họp; không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng. Tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch (được công bố, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế) phải liên hệ ngay với cơ sở y tế nơi lưu trú để được hướng dẫn theo quy định. Hạn chế tối đa sử dụng phương tiện vận tải công cộng về Hà Nội và ngược lại.

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng nếu để công chức, viên chức, người lao động của đơn vị vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch để lây lan dịch bệnh trong đơn vị và trong cộng đồng.

4. Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế; chủ động cập nhật kịp thời, đầy đủ diễn biến dịch bệnh từ nguồn thông tin chính thống báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ để có chỉ đạo kịp thời.

5. Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch về Văn phòng Bộ trước 15h hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo./.

Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước (https://tcnn.vn/news/detail/51334/Bo-Noi-vu-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-COVID-19.html)