03:44 PM 09/07/2007  |   Lượt xem: 231  | 

Bộ VHTT vừa quyết định cho phép tỉnh Bình Định tiếp tục khai quật khảo cổ di tích Tử Cấm Thành.

Theo đó, Sở VHTT Bình Định phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam, khai quật khu vực Tử Cấm Thành và Đàn Nam Giao, Thành Hoàng Đế (An Nhơn). Đây là di tích lịch sử văn hóa đã được Bộ VHTT xếp hạng là di tích cấp quốc gia vào năm 1982. Thành Hoàng Đế từng là kinh đô Chămpa và là kinh đô của triều đình Nguyễn Nhạc.

            Diện tích khai quật rộng khoảng 400m2. Cuộc khai quyật sẽ do nhà khảo cổ học - tiến sĩ Lê Đình Phụng chủ trì. Thời gian khai quật sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7 đến tháng 9-2007. Cuộc khai quật nhằm tìm kiếm, bổ sung tư liệu phục vụ cho Hội thảo khoa học về dự án bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị văn hóa lịch sử của Thành Hoàng Đế trong thời gian sắp đến.

                                          (Theo báo Người Lao động)