10:11 AM 27/03/2019  |   Lượt xem: 219  | 

Đây là đợt phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân đợt đầu tiên cho các cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định số 356/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” và Quyết định số 355/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Chủ tịch nước cũng ký các Quyết định số 357/QĐ-CTN và Quyết định số 358/QĐ-CTN, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” cho 4 cá nhân và “Nghệ nhân ưu tú” cho 9 cá nhân. Các nghệ nhân được phong tặng đợt này thuộc 6 lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (trừ lĩnh vực nghề thủ công truyền thống).

Theo đó, đợt này có 62 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 561 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Với 7 “Nghệ nhân nhân dân” và 36 “Nghệ nhân ưu tú”, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”.

Trong đợt này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng ký quyết định truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn văn hóa phi vật thể dân gian.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể là sự tôn vinh thiết thực, xứng đáng đối với nghệ nhân - những “báu vật nhân văn sống” có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng xuất sắc, có cống hiến tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Trong năm 2015 đã có hơn 600 nghệ nhân tiêu biểu vinh dự được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú.../.