Khai mạc Triển lãm ảnh ‘Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc’

 09:05 AM 19/09/2019

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm về 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

 08:34 AM 17/09/2019

Hội thảo “Nâng cao nhận thức về Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO”

 09:54 AM 13/09/2019

Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 02:48 PM 10/09/2019

Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020

 08:55 AM 03/09/2019

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 08:48 AM 03/09/2019

24 quy hoạch hết hiệu lực

 09:01 AM 30/08/2019

Quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

 11:17 AM 26/08/2019

Khai mạc Triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với công nhân”

 02:28 PM 23/08/2019

Khai mạc Triển lãm cấp quốc gia “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)"

 02:08 PM 20/08/2019