Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

 03:22 PM 16/06/2021

Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 03:13 PM 16/06/2021

Chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính

 09:38 AM 15/06/2021

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh về đề tài biển, đảo quê hương

 11:55 AM 10/06/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021

 12:04 PM 08/06/2021

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm sự kiện 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

 01:23 PM 02/06/2021

Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

 02:47 PM 31/05/2021

Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 03:19 PM 19/05/2021

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm cuộc bầu cử thành công, an toàn

 03:18 PM 19/05/2021

Bộ Nội vụ tổ chức thử nghiệm quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử

 10:38 AM 18/05/2021