Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

 02:52 PM 10/04/2020

Tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí

 02:42 PM 09/04/2020

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ

 10:22 AM 08/04/2020

Tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền

 10:15 AM 07/04/2020

Tập trung ứng dụng CNTT giải quyết công việc, thủ tục hành chính

 08:27 AM 06/04/2020

Xuất khẩu EU: Doanh nghiệp cần sử dụng chứng thư điện tử kiểm dịch động, thực vật

 08:58 AM 03/04/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

 08:44 AM 03/04/2020

Công bố dịch COVID-19 toàn quốc

 03:53 PM 01/04/2020

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc

 03:17 PM 31/03/2020