554 Đạo sắc phong được công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm

 08:50 AM 15/07/2019

Ra mắt sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đẩy lùi tham nhũng

 08:38 AM 15/07/2019

Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam

 08:38 AM 12/07/2019

Hà Nội điều chỉnh địa giới một số quận

 09:31 AM 11/07/2019

Quy định mới về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

 09:02 AM 10/07/2019

Ngành Nội vụ giảm tối đa báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí

 10:28 AM 08/07/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

 09:08 AM 03/07/2019

Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra công tác cán bộ

 02:01 PM 01/07/2019

Công nhận 2 xã An toàn khu tại tỉnh Đắk Nông

 10:15 AM 01/07/2019

Hướng dẫn kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

 02:32 PM 27/06/2019