Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

 09:43 AM 16/07/2021

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ trong thực thi công vụ

 10:51 AM 13/07/2021

Bộ Nội vụ tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

 02:45 PM 12/07/2021

Những điểm mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 8/2021

 03:06 PM 08/07/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021

 11:28 AM 06/07/2021

Tiêu chuẩn thăng hạng phóng viên, biên tập viên, kiểm định viên công nghệ thông tin

 11:26 AM 06/07/2021

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV

 09:53 AM 06/07/2021

Quy định, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

 10:36 AM 02/07/2021

Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

 09:37 AM 24/06/2021

Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II/2021

 10:17 AM 21/06/2021