24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

 10:00 AM 07/01/2021

Trước 20/1, các Bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP

 09:47 AM 07/01/2021

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

 09:43 AM 07/01/2021

Công bố thủ tục hành chính về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

 12:01 PM 29/12/2020

Hai văn kiện pháp lý về cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia chính thức có hiệu lực

 10:22 AM 24/12/2020

Ban hành 12 văn bản QPPL trong tháng 11/2020

 10:22 AM 24/12/2020

Công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020

 10:21 AM 24/12/2020

Bãi bỏ 22 văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 09:45 AM 23/12/2020

Hướng dẫn đăng ký thuế

 09:07 AM 23/12/2020

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

 10:00 AM 21/12/2020