04:14 PM 30/11/2017  |   Lượt xem: 1599  | 

Khoảng 192 đầu mục tài liệu từ các kho lưu trữ và bảo tàng của Liên bang Nga được trưng bày tại triển lãm này.

Theo thông tin trên trang web của Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất, Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga chuẩn bị triển lãm tài liệu lưu trữ trên internet với chủ đề “Vệ tinh Xô Viết – Đầu tiên trên thế giới” (Советский спутник - первый в мире!). Khoảng 192 đầu mục tài liệu từ các kho lưu trữ và bảo tàng của Liên bang Nga được trưng bày tại triển lãm này.

Liên Xô phóng vệ tinh nhân đạo đầu tiên vào ngày 04 tháng 10 năm 1957, đây là sự kiện lớn nhất trong lịch sử, mở ra một kỷ nguyên không gian mới cho toàn nhân loại. Dấu mốc này đã khẳng định sự chính xác của các nhà thiết kế Xô Viết trong giải quyết các vấn đề phức tạp của việc đưa được phương tiện tiến vào các quỹ đạo không gian. Tầm ảnh hưởng toàn cầu của sự kiện này đã được TASS nhấn mạnh: “Đóng góp lớn nhất cho kho tàng khoa học và văn hóa thế giới là việc lần đầu tiên phóng thành công tên vệ tinh do con người chế tạo”.

Dự án giới thiệu triển lãm tài liệu lên internet đưa ra những tài liệu lưu trữ về khoa học và công nghệ của Nga, về những lịch sử thật sự của những năm đầu khám phá vũ trụ. Những tài liệu đưa ra giới thiệu chưa được công bố rộng rãi, do quy định, được đóng dấu “Mật” và Tối mật”.

Có 192 đầu mục tài liệu lưu trữ giới thiệu tại triển lãm này gồm:  670 hình ảnh điện tử, các đoạn văn bản ghi âm và tin tức về sự kiện kéo dài 1 giờ 25 phút từ các kho Tài liệu khoa học và kỹ thuật, Kho Lịch sử đương đại, Tài liệu kinh tế, Lịch sử chính trị - xã hội, Tài liệu ảnh và điện ảnh của Lưu trữ Nhà nước Nga, Lưu trữ Nhà nước Nga ở Sama, Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng, Lưu trữ Bộ Ngoại giao, Phòng tư Liệu và lịch sử của Bộ Ngoại giao, Viện Nghiên cứu không gian, Viện Hàn Lâm khoa học Nga, Viện Toán Ứng dụng, Trung tâm nghiên cứu M.V. Keldysh, Bảo tàng Lịch sử Vũ trụ nhà nước Nga./.

Thu Hà (Trung tâm Tin học, lược dịch từ http://statearchive.ru/953)