Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

 09:08 AM 10/06/2019


Tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 02:31 PM 07/06/2019

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà tiếp và làm việc với Giáo sư Marc Bùi - Giáo sư Công nghệ thông tin trường Cao học Thực hành Pháp

 02:38 PM 05/06/2019

Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia

 03:26 PM 04/06/2019

Tết Đoan Ngọ qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn

 03:10 PM 04/06/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

 08:49 AM 03/06/2019

Nghiệm thu kết quả "Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất giải pháp hoàn thiện môi trường lưu giữ để hạn chế tối đa sự gia tăng hư hỏng Mộc bản"

 03:58 PM 30/05/2019

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho con em công chức, viên chức và người lao động

 01:18 PM 30/05/2019

Tài liệu lưu trữ về nhà thơ, nhà văn hóa, nhà hoạt động chính trị Cù Huy Cận

 03:11 PM 29/05/2019