Về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2017

 09:03 AM 16/11/2017

Đoàn đại biểu Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham dự Hội thảo quốc tế “Bán đảo Đông Dương trong tâm điểm địa chính trị, Cách mạng Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam”

 04:26 PM 14/11/2017

Khai mạc Toạ đàm Quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm bảo quản tài liệu Mộc bản tại các nước Châu Á”

 09:56 AM 13/11/2017

Tọa đàm quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo quản tài liệu Mộc bản tại các nước Châu Á”

 09:53 AM 10/11/2017

Trưng bày Bảo vật quốc gia: Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946 tại tòa nhà Quốc hội

 02:18 PM 09/11/2017

Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII

 02:09 PM 08/11/2017

Quy định mới về quyết toán kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất

 09:13 AM 08/11/2017

Không đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch phạt đến 5 triệu đồng

 03:00 PM 07/11/2017

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Bộ Nội vụ

 10:57 AM 02/11/2017

Thông báo công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

 03:47 PM 01/11/2017