Xin ý kiến Dự thảo Đề án, Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”

 1 ngày trước

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

 1 ngày trước

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I làm việc với Trung tâm Nghiên cứu bản thảo chữ viết tay thuộc trường Đại học Humburg - CHLB Đức

 03:45 PM 19/03/2019

Tập huấn, phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.

 11:07 AM 19/03/2019

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Phái đoàn Quốc hội Việt Nam khóa I thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp năm 1946 – biểu tượng của khát vọng hòa bình”

 03:43 PM 18/03/2019

Khởi nghĩa Yên Thế - bản hùng ca bất diệt!

 10:30 AM 18/03/2019

Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

 09:28 AM 18/03/2019

13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

 08:48 AM 18/03/2019

Hướng dẫn hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

 08:42 AM 18/03/2019

Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019

 03:31 PM 15/03/2019