Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

 1 ngày trước

Hội thảo “Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại Lưu trữ lịch sử”

 1 ngày trước

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất

 1 ngày trước

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

 03:54 PM 14/10/2021

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

 03:23 PM 14/10/2021

Cà Mau: Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử

 02:42 PM 14/10/2021

Thanh niên với công tác lưu trữ trong thời đại chuyển đổi số

 10:41 AM 14/10/2021

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’

 02:41 PM 13/10/2021

Báo Ảnh Việt Nam qua tài liệu lưu trữ

 10:02 AM 13/10/2021

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

 02:25 PM 12/10/2021