Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn - Tập II: Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên)

 1 ngày trước

Sắc lệnh về việc cử Bác sỹ Hoàng Tích Trý giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế năm 1945

 03:49 PM 25/02/2021

Tài liệu lưu trữ Phông Bộ Y tế giai đoạn 1945-1995

 09:18 AM 25/02/2021

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng tiếp ông Victor Vasilyevich Stepanov - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga

 06:14 PM 24/02/2021

Ấn phẩm tài liệu lưu trữ “Chuyến du hành vũ trụ lịch sử”

 06:08 PM 24/02/2021

Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Tài Thu và hoạt động hợp tác quốc tế trong y học châm cứu

 02:44 PM 23/02/2021

Kế hoạch bình định Bắc Kỳ năm 1952 qua tài liệu Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp

 11:48 AM 23/02/2021

Thanh Hóa thực hiện Đề án Lưu trữ điện tử trong các cơ quan, tổ chức

 09:30 AM 23/02/2021

Xác định các hoạt động lưu trữ cần xã hội hóa - So sánh góc nhìn từ phía cơ quan nhà nước và doanh nghiệp [1]

 11:46 AM 18/02/2021

Thư chúc mừng năm mới – Xuân Kỷ Hợi 1959 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Lê Thanh Nghị

 10:56 AM 08/02/2021