10:52 AM 28/09/2018  |   Lượt xem: 2534  | 

Bài viết đề cập rõ hơn bản chất chữ ký số, những ưu, nhược điểm và đề xuất lưu đồ quản lý văn bản, hồ sơ điện tử.

1. Khái niệm về chữ ký số

Chữ ký số là thông tin được gắn kèm với tài liệu (văn bản, âm thanh, hình ảnh) sử dụng các kỹ thuật mật mã nhằm xác định người ký dữ liệu đó.

- Bản chất của chữ ký số là kết quả của một lược đồ toán học với đầu vào là dữ liệu cần ký, được tóm lược thông qua hàm băm và mã hóa dữ liệu đã tóm lược;

- Kỹ thuật tạo lập: chữ ký số được tạo lập và kiểm tra bằng các kỹ thuật mật mã, có hai kỹ thuật mật mã chính:

+ Mật mã đối xứng (mật mã khóa bí mật): Dùng 1 khóa để mã mật và giải mật;

+ Mật mã bất đối xứng (mật mã khóa công khai): Mã mật để bảo mật thông tin và ký số để bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.

2. Ưu, nhược điểm của chữ ký số và chữ ký tay

STT

Nội dung

Chữ ký tay

Chữ ký số

1.

Việc giả mạo chữ ký

Vẫn có thể diễn ra trong thực tế

Hầu như không thực
hiện được (trừ trường
hợp bị lộ khóa riêng)

2.

Kỹ thuật phát hiện sự giả mạo chữ ký

Kiểm tra bằng mắt hoặc nghiệp vụ chuyên môn, cần thời gian nhất định

Kiểm tra bằng phần mềm, có kết quả tức thời và như nhau với bất kỳ ai kiểm tra

3.

Bảo đảm tính xác thực

Cần có người chứng kiến

Không cần nhân chứng

4.

Bảo đảm tính toàn vẹn tài liệu

Yếu

Mạnh

5.

Thời hạn bảo đảm giá trị pháp lý

Gần như không có thời
hạn

Có thời hạn nhất định (thiết bị xử lý, kỹ thuật mật mã lạc hậu, chứng thư số hết hạn)

6.

Tính đơn giản

Đơn giản khi thực hiện (ký và kiểm tra) và dễ chứng minh, dễ hiểu với bên thứ ba (tòa án, trọng tài,…)

Rất phức tạp, khó khăn để chứng minh (liên quan đến toán học, hệ điều hành, giao thức, xử lý đường dẫn chứng thực, chính sách…)

 

3. Đề xuất lưu đồ quản lý văn bản đến

4. Đề xuất lưu đồ soạn thảo, kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

5. Đề xuất lưu đồ ký ban hành, đăng ký, phát hành văn bản

 

 

  Tệp đính kèm

Th.S. Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước