Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ”

 11:01 AM 02/07/2021
Ngày 18/6/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ” do ThS. Lã Thị Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ Quốc gia III làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu chính thức Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước"

 10:56 AM 02/07/2021
Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2021, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước”, Chủ nhiệm Đề tài: TS. Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia tài liệu điện tử.

Các đặc tính cơ bản của giấy in và một số yếu tố cần bảo an đối với giấy in

 10:41 AM 17/05/2021
Giấy in là một loại hàng hóa đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển về số lượng, công nghệ và thiết bị sản xuất giấy cũng không ngừng phát triển. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu các đặc tính cơ bản của giấy in và một số yêu tố cần bảo an đối với giấy in, đó là:

Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và đề xuất nội dung xây dựng kho lưu trữ tài liệu điện tử

 10:48 AM 12/10/2020
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ đã được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quan tâm, nghiên cứu và triển khai ứng dụng từ rất sớm. Bài viết sẽ lần lượt giới thiệu tới độc giả những ứng dụng của Cục đã được triển khai và hướng đề xuất nội dung xây dựng kho lưu trữ tài liệu điện tử.

Tìm hiểu về “Chữ ký điện tử” và “Chữ ký số”

 11:53 AM 25/09/2019
Hai khái niệm “Chữ ký số” và “Chữ ký điện tử” không hoàn toàn có cùng nghĩa. Chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử (chữ ký điện tử bao hàm chữ ký số).

Quy chế xét, công nhận sáng kiến của bộ Nội vụ

 10:05 AM 14/09/2018
Quyết định số 2049/QĐ-BNV về việc Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2018.


Phần mềm “Tự động lập hồ sơ từ những tài liệu rời lẻ”

 04:00 PM 04/02/2013
Phần mềm do nhóm nghiên cứu của Cục Hậu cần - Bộ Tổng tham mưu xây dựng.

Kỷ yếu hội nghị khoa học "45 năm hoạt động khoa học công nghệ trong công tác văn thư, lưu trữ"

 03:13 PM 12/03/2009
Kỷ yếu Hội nghị khoa học “45 năm hoạt động khoa học công nghệ trong công tác văn thư, lưu trữ”.