09:56 AM 10/05/2021  |   Lượt xem: 1300  | 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi.

Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đề nghị quý cơ quan góp ý bằng văn bản đối với đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi, gửi về Bộ Nội vụ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) trước ngày 28 tháng 5 năm 2021 để Bộ Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định

Các tài liệu trong hồ sơ gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi;

(2) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi;

(3) Dự thảo Đề cương Luật Lưu trữ sửa đổi.

  Tệp đính kèm
  1. Baocao_danhgiatacdong.pdf( 0.63 MB )
  2. totrinh.pdf( 0.44 MB )
  3. decuong.pdf( 0.33 MB )