10:08 AM 20/11/2018  |   Lượt xem: 445  | 

Triển lãm sẽ khai mạc vào sáng ngày 23 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

   

    Triển lãm do Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức.

     Nội dung triển lãm gồm 4 phần:

     Phần 1. Giai đoạn tiền Thăng Long

     Phần 2. Hoàng thành Thăng Long giai đoạn Lý - Trần

     Phần 3. Hoàng Thành Thăng Long giai đoạn Lê - Mạc

     Phần 4. Giai đoạn Hoàng thành Thăng Long dưới triều Nguyễn

    Triển lãm sẽ giới thiệu đến công chúng hơn 60 hình ảnh, tài liệu, hiện vật trong khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn khắc về quá trình xây dựng, quy mô, cấu trúc của thành Thăng Long cũng như khu Hoàng thành Thăng Long trong lịch sử.

     Việc tổ chức Triển lãm nhân ngày Di sản Việt Nam tạo điều kiện cho công chúng có dịp tiếp cận gần hơn với các di sản tư liệu của Việt Nam, đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc./.

 

khai mac trien lam ở Hoang thành

Trần Minh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)