03:54 PM 17/04/2019  |   Lượt xem: 423  | 

Triển lãm sẽ khai mạc vào 08h00 ngày 19/4, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

     

 

    Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp phối hợp tổ chức Triển lãm tài liệu lưu trữ “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng”.

      Triển lãm giới thiệu gần 150 tài liệu, tư liệu, bản đồ và hiện vật về sự kiện Điện Biên Phủ từ hai phía Việt Nam và Pháp. Đặc biệt, có nhiều tài liệu được Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp giải mật năm 2016, lần đầu tiên công bố tại Việt Nam.

     Triển lãm gồm 3 phần:

     Phần I: Chuẩn bị Chiến dịch Điện Biên Phủ.

     Phần II: 56 ngày đêm - Diễn biến và kết quả.

     Phần III: Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình.

     Với việc công bố những tài liệu lưu trữ từ 2 phía Việt Nam và Pháp, Triển lãm sẽ góp phần giúp các nhà nghiên cứu và công chúng có được cái nhìn đa chiều, khách quan, đầy đủ và trung thực về chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

     Triển lãm kéo dài từ ngày 19/4 đến ngày 10/5/2019, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên./.

TH