11:45 AM 28/08/2020  |   Lượt xem: 754  | 

Triển lãm khai mạc vào 9h00 ngày 01/9/2020 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, số 34 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội.

       Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những biểu tượng thể hiện chủ quyền và bản sắc của riêng mình. Gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy là những biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử, chính trị, văn hóa dân tộc.

       Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945-2020), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ thực hiện Triển lãm: “Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy: Biểu tượng tự hào dân tộc Việt Nam”.

       Quốc kỳ, quốc ca, Quốc huy Việt Nam là bộ 3 biểu tượng chính thức, thể hiện đầy đủ và súc tích về đất nước và con người Việt Nam, về cội nguồn, về ý chí, về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam. Quá trình ra đời của các biểu tượng Việt Nam là những câu chuyện đặc biệt, xuất phát từ thực tế hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam qua từng giai đoạn.

       Với khoảng 200 mét vuông, Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và một số tài liệu do gia đình Họa sĩ Bùi Trang Chước, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, Nhà lưu niệm Nguyễn Hữu Tiến và các cơ quan, các cá nhân cung cấp, thể hiện các nội dung:

       Phần I: Quốc kỳ - Cờ đỏ sao vàng: khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc Việt Nam

       Quốc kỳ Việt Nam là lá Cờ đỏ sao vàng, xuất hiện lần đầu tiên tring khởi nghĩa Nam Kỳ, là biểu tượng thiêng liêng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

 

 

Mẫu Quốc kỳ được Quốc hội thông qua năm 1955.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Quốc hội, hồ sơ 15, tờ 04.

       Phần II: Quốc ca: Giai điệu thiêng liêng, tự hào

       Quốc ca Việt Nam là bài Tiến quân ca do Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, là một giai điệu thiêng liêng, hào hùng. Bài hát Tiến quân ca ra đời, trở thành bài ca cổ vũ tinh thần, nhiệt huyết và lòng yêu nước của bộ đội, nhân dân Việt Nam cùng đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bài hát trở thành hành khúc của nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

       Phần III. Quốc huy: Biểu tượng nhà nước Việt Nam

       Quốc huy Việt Nam là biểu tượng cho một quốc gia độc lập, có chủ quyền và bản sắc dân tộc. Sự ra đời của Quốc huy Việt Nam gắn với vai trò, tài năng của Cố họa sĩ Bùi Trang Chước. Ông đã Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam và được lựa chọn, trình và được Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội góp ý, chỉnh sửa, hoàn chỉnh.

     

Một số bản phác thảo mẫu Quốc huy của Họa sĩ Bùi Trang Chước.
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Khối tài liệu cá nhân Họa sĩ Bùi Trang Chước.

       Phần IV. Tự hào Việt Nam

       Quốc kỳ, quốc ca, Quốc huy Việt Nam là bộ 3 biểu tượng chính thức, thể hiện hết sức đầy đủ và súc tích về đất nước và con người Việt Nam, về cội nguồn, về ý chí, về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam. Quá trình ra đời của các biểu tượng Việt Nam là những câu chuyện đặc biệt, xuất phát từ thực tế hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam qua từng giai đoạn. Có thể không đồng thời xuất hiện trong cùng một sự kiện, song cả 3 biểu tượng luôn giữ những vị trí quan trọng, trong từng sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và ngoại giao của dân tộc. Trong các ngày Lễ, nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca là một trong những nghi lễ trang nghiêm, tự hào. Trong các sự kiện ngoại giao: nói đến Việt Nam, là màu cờ, là quốc ca, là quốc huy.

 

        Thực hiện cuộc Triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn góp phần tôn vinh những biểu tượng dân tộc, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ tiêu biểu, quý hiếm bảo quản tại Trung tâm.

       Triển lãm khai mạc vào 9h00 ngày 01/9/2020 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, số 34 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội.

Thiên Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)