12:37 PM 21/05/2021  |   Lượt xem: 708  | 

Hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên toàn quốc, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc Triển lãm “Bầu cử Quốc hội – Ngày hội non sông”.

Triển lãm sử dụng hơn 300 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội) và thể hiện ở 3 nội dung:

Phần 1. Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

Trong phần này, Triển lãm tập trung giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về tổ chức, bộ máy của Quốc hội từ khi thành lập đến nay; về hoạt động của những nhân tố cốt lõi của Quốc hội – các đại biểu Quốc hội; những mặt công tác, hoạt động chủ yếu của Quốc hội như: lập Hiến, lập pháp, giám sát, hoạt động đối ngoại và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như: vấn đề Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam; bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Chính phủ; phê duyệt các dự án đặc biệt, trọng điểm quốc gia; phê chuẩn các Hiệp định thương mại;…

 

Ban sửa đổi Hiến pháp họp phiên cuối cùng ngày 25/12/1959.

Nguồn: Văn phòng Quốc hội

 
Phần 2. Bầu cử đại biểu Quốc hội – những mốc son lịch sử

Nội dung phần này sẽ cung cấp, giới thiệu những thông tin, số liệu, những tư liệu, tài liệu, hình ảnh sinh động, chân thực về 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, từ những tháng năm cả dân tộc đồng lòng, chung sức tranh đấu, hy sinh chống lại ách đô hộ, xâm lược của phong kiến, thực dân, đế quốc, giành được độc lập, thống nhất nước nhà, cho đến những ngày cả nước chung tay xây dựng, phát triển dù còn nhiều thách thức, khó khăn, nhưng cũng nhiều vận hội mới. Và mọi hoạt động bầu cử đó đã và đang tiếp tục khẳng định chân lý “Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

 

Giấy chứng minh số 305 ngày 01/3/1946 chứng nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại biểu Quốc hội khóa I.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, khối tài liệu sưu tầm, hồ sơ 09

 

 

Chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa VIII, quận Đống Đa, Hà Nội vẽ pano, áp phích,khẩu hiệu cổ động và niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tại những nơi công cộng để nhân dân qua lại nghiên cứu.

Nguồn: Văn phòng Quốc hội

 

Phần 3. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giới thiệu tài liệu, hình ảnh về những nội dung: chỉ đạo của Đảng đối với công tác bầu cử; hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử từ trung ương tới địa phương. Đặc biệt, trong giai đoạn “bình thường mới”, có một số nơi đã được tổ chức bầu cử sớm đảm bảo an toàn, chất lượng,…

Triển lãm được tổ chức tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiên Lý - Đỗ Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)