04:53 PM 11/12/2020  |   Lượt xem: 566  | 

Sáng ngày 11/12/2020, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đến thăm và làm việc tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Tham dự buổi làm việc có ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, ông Phạm Hồng Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Vụ trưởngVụ Kế hoạch - Tài chính.

Về phía Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; các Phó Cục trưởng; lãnh đạo các phòng chức năng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng báo cáo sơ bộ Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục trong những năm qua trên các mặt công tác như: tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế về văn thư, lưu trữ, đặc biệt là văn thư, lưu trữ điện tử; quản lí và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử; công tác tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ ở trung ương và các đia phương; vấn đề bổ sung nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay... và đưa ra một số kiến nghị.

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng báo cáo Thứ trưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục trong những năm vừa qua.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao, các Phó Cục trưởng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cục đã phát biểu đề nghị Thứ trưởng xem xét quan tâm một số vấn đề như: xây dựng thể chế về văn thư, lưu trữ (Luật Lưu trữ sửa đổi bổ sung và hệ thống văn bản dưới Luật); kiện toàn bộ máy văn thư, lưu trữ từ trung ương đến địa phương để quản lý thống nhất tài liệu điện tử (hiện nay bộ máy văn thư, lưu trữ ở địa phương còn nhiều bất cập và chưa thống nhất); đầu tư công cơ sở vật chất cho lưu trữ tài liệu điện tử đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đào tạo nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu bối cảnh Chính phủ điện tử hiện nay; chế độ đãi ngộ đối với người làm công tác văn thư, lưu trữ; vấn đề thi nâng hạng công chức, viên chức ngạch văn thư, lưu trữ; vấn đề thi tuyển dụng công chức, viên chức tại Cục...

Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận phát biểu tại buổi làm việc.

 

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc

 

Ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử phát biểu tại buổi làm việc

 

Cũng tại buổi làm việc, ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, ông Phạm Hồng Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Vụ trưởngVụ Kế hoạch – Tài chính đã phát biểu các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và những vấn đề mà Cục kiến nghị, đề xuất.

 

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã đánh giá cao vị trí, vai trò của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, của công tác văn thư, lưu trữ và khối tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia. Đồng thời, Thứ trưởng biểu dương những kết quả, những thành tựu của Cục đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tham mưu hoàn thiện thể chế (Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025"…) và quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia.

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng lãnh đạo một số Vụ thuộc Bộ Nội vụ.

Để công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới đạt hiệu quả, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong thời gian tới tập trung một số vấn đề sau: Tiếp tục tư duy theo chiều sâu để tham mưu xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi; rà lại toàn bộ các văn bản dưới Luật (Nghị định, Thông tư về văn thư lưu trữ) xem còn những gì bất cập, chưa phù hợp để điều chỉnh bổ sung, sao cho đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; tính toán mô hình tổ chức văn thư, lưu trữ địa phương để sắp xếp cho phù hợp; nghiên cứu xây dựng chế độ chính sách đặc thù cho người làm công tác văn thư, lưu trữ; nghiên cứu chiến lược phát triển ngành văn thư, lưu trữ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040; tăng cường quản lý và phát huy tài liệu lưu trữ quốc gia; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn nghiệp công, dịch vụ công; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ…

Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ nghiên cứu, đề xuất giao cho Cục chủ trì việc tuyển dụng công chức, viên chức tại Cục và thi nâng hạng công chức, viên chức ngạch văn thư, lưu trữ; Vụ Kế  hoạch – Tài chính quan tâm hơn đến việc đầu tư công Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử và cơ sở vật chất của Cục…

Tú Châu - Nam Thái