09:00 AM 04/06/2020  |   Lượt xem: 633  | 

       Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là kênh thông tin, tuyên truyền của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có nhiệm vụ đăng tải: Tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động, chỉ đạo điều hành của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Tin tức hoạt động tiêu biểu trong công tác văn thư, lưu trữ; Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ngành, bảo đảm kịp thời, chính xác; Công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ; Hỏi và hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến; Là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận về công tác văn thư, lưu trữ.

       Trong những năm qua, Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả, những người làm công tác văn thư, lưu trữ và cộng tác viên trên cả nước.

       Ngày 06 tháng 6 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, trong đó cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước không còn tổ chức Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam được giao cho Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử.

       Vì vậy, nội dung thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ được tiếp nhận, biên tập, cập nhật phong phú và chuyên sâu hơn.

       Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác của các cá nhân, tổ chức, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong việc viết và gửi tin, bài, ảnh liên quan đến các nội dung nói trên để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

       Độ dài tin, bài: không quá 2.500 từ (5-6 trang A4).

       Tin, bài xin gửi về: Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử; 

       Địa chỉ: số 12 phố Đào Tấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội hoặc E.mail: luutruqgtldt@luutru.gov.vn; Điện thoại liên hệ: 024.376606721

       Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử trân trọng cảm ơn./.