04:35 PM 11/11/2021  |   Lượt xem: 344  | 

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào 8h00, thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021.

       Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Quản lý tài liệu lưu trữ tư”. Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá thực tiễn công tác quản lý tài liệu lưu trữ tư và trao đổi, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tài liệu này trong thời gian tới.

       - Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021.

       - Hình thức: Trực tuyến.

       - Thành phần: Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu và báo cáo viên là các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, giảng viên… đại diện Sở Nội vụ/Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, đại diện dòng họ Nguyễn Huy (Hà Tĩnh); Lãnh đạo Cục, công chức, viên chức các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

       Đây là diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, nhà khoa học và cán bộ lưu trữ tìm hiểu, trao đổi về tài liệu lưu trữ tư, kinh nghiệm quản lý tài liệu lưu trữ tư và cùng nhau đề xuất các giải pháp hiệu quả để quản lý hiệu quả hơn những tài liệu này.

      Ban Tổ chức Hội thảo hy vọng các đại biểu, báo cáo viên tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến để Hội thảo thành công tốt đẹp./.

(Chương trình và Kỷ yếu Hội thảo xin mời xem các tệp đính kèm sau).

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

  Tệp đính kèm