09:06 AM 15/12/2020  |   Lượt xem: 1037  | 

Đề nghị các cơ quan, tổ chức chủ động đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 15 tháng 12 năm 2020 qua địa chỉ email: nghiepvuvtltdp@gmail.com.

       Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 356/BNV-VTLTNN gửi Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước về việc dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011.

       Nội dung chính của Công văn số 356/BNV-VTLTNN như sau:

       Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011.

       1. Thành phần

       a) Đại diện Lãnh đạo và 01 chuyên viên đơn vị làm công tác văn thư, lưu trữ của các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;

       b) Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ (phụ trách về văn thư, lưu trữ); đại diện đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ; đại diện Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

       2. Thời gian: ngày 21-22 tháng 12 năm 2020 (khai mạc 8h00 Thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020).

       3. Địa điểm: Hội trường khách sạn COLLINE

       Địa chỉ: số 10 Phan Bội Châu, phường 11, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

       4. Tài liệu Hội nghị

       Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (https://luutru.gov.vn) vào ngày 17 tháng 12 năm 2020. Đề nghị các cơ quan, tổ chức chủ động đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 15 tháng 12 năm 2020 qua địa chỉ email: nghiepvuvtltdp@gmail.com.

       Các cơ quan, tổ chức cử đại biểu tham gia Hội nghị tự đảm bảo kinh phí đi lại, ăn nghỉ theo quy định.

       Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ bà Trần Thị Hồng Diệu, Chuyên viên chính Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, điện thoại: 024 37667911; 0946308679.

       Toàn văn nội dung Công văn số 356/BNV-VTLTNN xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm

TH