10:12 AM 26/03/2020  |   Lượt xem: 303  | 

Ngày 24/3/2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có ban hành Công văn số 192/VTLTNN-VP về việc sử dụng email công vụ.

Theo đó, để tăng cường bảo mật thông tin, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cung cấp hai hệ thống email công vụ:

- Email moha.gov.vn sử dụng đối với các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ;

- Email luutru.gov.vn sử dụng đối với các nhiệm vụ của Cục.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các công chức, viên chức quản lý và đổi mật khẩu email cá nhân và kể từ ngày 01/4/2020 không sử dụng các hệ thống email khác ngoài 2 hệ thống email nêu trên để trao đổi công việc

Chi tiết công văn 192/VTLTNN-VP xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm

Trần Ngọc