04:05 PM 05/09/2019  |   Lượt xem: 403  | 

Ngày 05 tháng 9 năm 2019, thay mặt Hội đồng Sáng kiến, Chủ tịch Hội đồng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã ký ban hành Danh sách đăng ký sáng kiến cấp cơ sở của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2019.

Nội dung chi tiết Danh sách vui lòng xem tệp đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm