10:47 AM 13/10/2020  |   Lượt xem: 455  | 

Có 04 giải pháp đăng ký sáng kiến năm 2020.

       Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng đã ký ban hành Danh sách các giải pháp đăng ký sáng kiến của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2020.

       Nội dung chi tiết Danh sách vui lòng xem tệp tin đính kèm dưới đây./.

  Tệp đính kèm