03:40 PM 21/06/2019  |   Lượt xem: 711  | 

Ngày 21/6, tại Hội trường Cục, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT- BNV cho các đại diện Lãnh đạo các đơn vị, đại diện Lãnh đạo Phòng Hành chính, kỹ sư tin học, công chức, viên chức văn thư tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

    Đến dự buổi tập huấn có ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, chủ trì buổi tập huấn; ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm tin học, Giảng viên, bà Nguyễn Thị Chinh – Trưởng phòng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ, Giảng viên cùng các công chức, viên chức là đại diện Lãnh đạo các đơn vị, đại diện Lãnh đạo Phòng Hành chính, kỹ sư tin học, công chức, viên chức văn thư tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

 

Ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

   Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Nội vụ, để bảo đảm thống nhất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, Cục Văn Thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức buổi tập huấn, phổ biến các nội dung của Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT- BNV, hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để các học viên ứng dụng trong quá trình làm việc tại đơn vị. Vì vậy, đề nghị các học viên tập trung vào các nội dung quy định tại 02 Thông tư và thực tế trong quá trình làm việc của bản thân, tại đơn vị mình, chủ động đưa ra các ý kiến về thuận lợi, vướng mắc để trao đổi và được các giảng viên nghiên cứu giải đáp.  

 

Ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Tin học phổ biến các nội dung của Thông tư số 02/2019/TT-BNV tại buổi tập huấn.

 

 

Bà Nguyễn Thị Chinh - Trưởng phòng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ phổ biến các nội dung của Thông tư số 01/2019/TT-BNV tại buổi tập huấn.

 

 

Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi tập huấn.

    Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe các giảng viên phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử về các nội dung: sự cần thiết của áp dụng văn bản điện tử trong xu hướng cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0; quá trình tạo lập, xử lý văn bản đi, văn bản đến, trình, phát hành, cách thức ký số trên văn bản điện tử; hình thức và định dạng tài liệu điện tử; quá trình tạo lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu điện tử; những điểm mới và các vấn đề cần chú ý của 02 Thông tư khi áp dụng  xử lý công việc; hướng dẫn thực hành và giải đáp các vướng mắc về phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành” đang được triển khai tại Bộ Nội vụ.

     Kết luận buổi tập huấn, Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận đã khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức tập huấn, triển khai các nội dung của Thông tư. Đồng thời, Phó Cục trưởng cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ quan tâm, nghiên cứu phối hợp với các tập đoàn công nghệ, dựa trên các quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV để ban hành các quy định, quy chế về văn thư, lưu trữ làm cơ sở thống nhất khi thực hiện văn bản điện tử, thông suốt các văn bản trong trục liên thông văn bản; từ đó, để các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ xây dựng quy chế áp dụng tại đơn vị mình.

 

 

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tin, ảnh: Trần Ngọc