03:44 PM 17/12/2020  |   Lượt xem: 1499  | 

Tài liệu của Hội nghị có trong tệp đính kèm.

     Triển khai thực hiện Công văn số 356/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 vào ngày 21-22 tháng 12 năm 2020 (khai mạc 8h00 Thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020) tại Hội trường khách sạn COLLINE (số 10 Phan Bội Châu, phường 11, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

      Tài liệu Hội nghị xin mời xem các tệp đính kèm dưới đây./.

TH