02:32 PM 19/03/2020  |   Lượt xem: 415  | 

Sáng 18/3, Cổng TTĐT Chính phủ (VPCP) và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác về việc phối hợp tổ chức các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia.

 

Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Vi Quang Đạo và Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng ký kết Thỏa thuận hợp tác.

     Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Vi Quang Đạo cho biết, Cổng TTĐT Chính phủ đảm nhận một trong các nhiệm vụ chính của VPCP đó là tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, là cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Chính phủ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bảo đảm thông tin phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

     Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo VPCP giao, thời gian qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã không ngừng mở rộng hợp tác với các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, địa phương như đã ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với nhiều đơn vị, cơ quan, nhằm tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoạt động của Bộ, ngành, lĩnh vực liên quan, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội.

     Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Cổng TTĐT Chính phủ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia, tăng cường hơn nữa mối liên hệ giữa Cổng TTĐT Chính phủ và Cục Văn Thư và Lưu trữ nhà nước trong việc cung cấp, đưa thông tin tới công chúng dưới các hình thức như triển lãm trực tuyến, xây dựng các chuyên mục, bài viết chuyên đề… đăng trên Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ và các Trang tin thành phần thuộc Cổng TTĐT Chính phủ.

 

Sự phối hợp giữa Cổng TTĐT Chính phủ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia.

     Theo Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Vi Quang Đạo, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện, ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước; do đó, một trong những nội dung trọng tâm trong hợp tác là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp cung cấp một số tư liệu, tài liệu liên quan đến lịch sử 75 năm hoạt động VPCP, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

     Theo ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, thời gian qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với VPCP trong công tác văn thư, lưu trữ điện tử, phục vụ Chính phủ điện tử.

     Cho rằng nếu tài liệu lưu trữ mà không có các phương tiện truyền thông cung cấp, đưa thông tin tới công chúng thì sẽ không phát huy được giá trị, ông Đặng Thanh Tùng mong muốn, hai bên sẽ phối hợp công bố, giới thiệu các tài liệu, hiện vật lưu trữ chính thống về lịch sử hình thành và các hoạt động của Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ, qua đó cung cấp nguồn sử liệu chính xác, khách quan về Chính phủ Việt Nam và quá trình hoạt động vận hành tổ chức bộ máy Chính phủ qua các giai đoạn lịch sử.

     Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị chức năng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị chức năng của Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ để cụ thể hóa những thỏa thuận khung đã thống nhất, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực phù hợp với đặc thù hoạt động của mỗi bên theo mục tiêu đã đề ra.

     Theo nội dung hợp tác, từ năm 2020 đến năm 2023, hai bên nhất trí cùng phối hợp với nội dung cụ thể sau: Khai thác, cung cấp tài liệu, tư liệu; chia sẻ nguồn tài nguyên số. Phối hợp xây dựng các chuyên mục, bài viết chuyên đề đăng trên Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ và các Trang tin điện tử thành phần khác do Cổng TTĐT Chính phủ quản lý.

     .Phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm trực tuyến trên các Trang tin của Cổng TTĐT Chính phủ những tài liệu, hiện vật lưu trữ đã được công bố, công khai chính thức về hoạt động của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ qua các thời kỳ lịch sử. Phối hợp biên soạn, xuất bản ấn phẩm..Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp cung cấp một số tư liệu, tài liệu liên quan đến lịch sử 75 năm hoạt động Văn phòng Chính phủ, để thực hiện các hoạt động kỷ niệm, thông tin truyền thông sự kiện này và tổ chức triển lãm trực tuyến nhân 75 năm Ngày truyền thống VPCP và 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Phoi-hop-phat-huy-gia-tri-tai-lieu-luu-tru-quoc-gia/20203/27386.vgp)