03:58 PM 30/05/2019  |   Lượt xem: 513  | 

Các nghiên cứu, thử nghiệm được thực hiện trong giai đoạn 2016-2019 theo đặt hàng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

       Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2019, tại Phòng họp số 1 trụ sở Cục, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức nghiệm thu "Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất giải pháp hoàn thiện môi trường lưu giữ để hạn chế tối đa sự gia tăng hư hỏng Mộc bản"  thực hiện theo đặt hàng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Các nghiên cứu, thử nghiệm được thực hiện trong giai đoạn 2016-2019.

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng - phát biểu tại buổi nghiệm thu.
 

GS.TS Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, thành viên Hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu.

           Tham dự buổi nghiệm thu có Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; GS.TS Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, thành viên Hội đồng; Tiến sĩ Nguyễn Trọng Kiên – Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và Phát triển công nghệ, Viện Công nghiệp gỗ, thành viên Hội đồng; Tiến sĩ Tống Thị Phượng, Bộ môn khoa học gỗ - Viện Công nghiệp gỗ, thành viên Hội đồng; bà Mai Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ Trung ương, thành viên Hội đồng; bà Trần Thị Thanh Bình – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, thành viên Hội đồng; bà Nguyễn Thùy Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư – Lưu trữ, thành viên Hội đồng; bà Dương Thị Thanh Huyền – Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư – Lưu trữ, Thư ký Hội đồng.

      Nghiên cứu gồm 03 Báo cáo: “Kết quả theo dõi sự biến động của Mộc bản từ tháng 7/2016 đến tháng 3/2019 và đề xuất hoàn thiện môi trường lưu trữ” do Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành – Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trưởng nhóm nghiên cứu trình bày; “Báo cáo nội dung Thành phần loài nấm gây hại Mộc bản” với chủ trì nhiệm vụ là Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, người thực hiện Tiến sĩ Bùi Thị Thủy – Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng; “Báo cáo Giám định tên loại gỗ làm Mộc bản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV” do Tiến sĩ Nguyễn Tử Kim – Bộ môn Khoa học Gỗ Viện nghiên cứu công nghiệp rừng, Trưởng nhóm trình bày.

       Các nghiên cứu thực hiện theo 03 chủ đề nội dung: Theo dõi sự biến động, của nhiệt độ, độ ẩm tại môi trường lưu giữ trong kho hiện tại và ngoài kho; theo dõi, đo đạc sự biến động của Mộc bản theo các tiêu chí về cong, nứt, côn trùng, nấm trong tình trạng lưu giữ hiện tại đối với các mẫu được  chọn thực nghiệm; theo dõi sự biến động của các mẫu mộc bản được chọn thực nghiệm trong điều kiện lưu trữ có kiểm soát (về nhiệt độ, độ ẩm) theo các tiêu chí về cong, nứt, nấm. Nghiên cứu thành phần loài nấm gây hại Mộc bản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV theo phương pháp thu thập mẫu nấm trên các mẫu Mộc bản đại diện ở các kho, đủ các tầng kệ, các vị trí trong phòng và các bộ sách, phân lập và thuần khiết các chủng nấm. Xác định được chủng loại gỗ được sử dụng làm Mộc bản triều Nguyễn lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV; Kiểm tra, xác định số lượng chủng loại gỗ, xác định tên chủng loại gỗ; Giám định tên loài gỗ dùng để chế tác Mộc bản triều Nguyễn tại các bộ sách lưu giữ trong 4 kho của Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

       Thay mặt các nhóm thực hiện nghiên cứu, các trưởng nhóm đã lần lượt trình bày tóm tắt nội dung, quá trình, kết quả thực hiện, các đề xuất giải pháp cho mỗi nội dung nghiên cứu.

 

 

Các thành viên tham gia các nghiên cứu.

     

       Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đều nhận định: Các báo cáo nghiên cứu có ý nghĩa khoa học; số liệu báo cáo trong nghiên cứu công phu, bài bản, chi tiết, khoa học; đã xác định được loại gỗ được dùng để làm Mộc bản; đã xác định được các chủng nấm trên Mộc bản; đã đề xuất được các giải pháp môi trường bảo quản tài liệu Mộc bản.

      Tuy nhiên, để các nội dung nghiên cứu được hoàn thiện hơn, các nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn một số vấn đề như:  Sự khác nhau về môi trường bảo quản, loại gỗ dùng làm Mộc bản; các thông số về ánh sáng, tạp chất (độ sạch của không khí), biến động nội tại, hao hụt trọng lượng của tài liệu Mộc bản. Ngoài ra, các nhóm nghiên cứu cũng cần đưa ra các đề xuất, kiến nghị cụ thể hơn để có thể áp dụng trên thực tế nhằm bảo vệ, gìn giữ các tài liệu Mộc bản – Di sản tư liệu thế giới.

   Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành – Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - trình bày tóm tắt báo cáo nghiên cứu "Kết quả theo dõi sự biến động của Mộc bản từ tháng 7/2016 đến tháng 3/2019 và đề xuất hoàn thiện môi trường lưu trữ'".

 

Tiến sĩ Bùi Thị Thủy – Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng -  trình bày tóm tắt báo cáo nghiên cứu "Thành phần loài nấm gây hại Mộc bản".

 

 

     Tiến sĩ Nguyễn Tử Kim – Bộ môn Khoa học Gỗ Viện nghiên cứu công nghiệp rừng -   trình bày tóm tắt báo cáo nghiên cứu "Giám định tên loại gỗ làm Mộc bản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV".
 
 Các thành viên Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi nghiệm thu:
 

 

Tiến sĩ Tống Thị Phượng, Bộ môn khoa học gỗ - Viện Công nghiệp gỗ, phát biểu nhận xét tại buổi nghiệm thu.
 

 

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Kiên – Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và Phát triển công nghệ, Viện Công nghiệp gỗ - phát biểu nhận xét tại buổi nghiệm thu.
 
 

 

Bà Mai Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ Trung ương, phát biểu nhận xét  tại buổi nghiệm thu.
 
 

 

                                                                   Bà Trần Thị Thanh Bình – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính - phát biểu tại buổi nghiệm thu.

 

 

Bà Nguyễn Thùy Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư – Lưu trữ phát biểu nhận xét tại buổi nghiệm thu.
 

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.
 

Thu Hà